ข้อมูลร้านค้า

ข้อมูลร้านค้า

หนึ่งดีเลิศเฟอร์นิเจอร์

เราสร้างสรรค์ แต่สิ่งดี ๆ ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ใน กรณีที่มีแบบมาให้ เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลพื้นที่ ที่จะติดตั้ง รูปแบบต่างๆ ของงานเบื้องต้น และความต้องการของท่าน เพื่อออกแบบ ประเมินราคา ในกรณีที่ให้เราออกแบบ ประเมินราคา กรณีนี้หลังจากสอบถามข้อมูลพื้นที่แล้ว จะต้องเข้าสำรวจพื้นที่จริง และสรุปรายละเอียดและส่งแบบงานแก่ท่าน เพื่อประกอบการเลือกใช้บริการของท่าน

สอบถามได้ที่ 02-7455981-2, 02-7455119
ส่งเมลสอบถามมาที่ E-mail : webadmin@1deelert.com