ข้อมูลร้านค้า

  • ร้าน : ช.เชิดศิริวัฒน์
  • ที่อยู่ : 62 ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
  • เบอร์โทร : 082-234-0404
  • อีเมล์ : bc_tuk@hotmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.chorcherd.com

ข้อมูลร้านค้า

บริษัท ช.เชิดศิริวัฒน์ จำกัด ก่อตั้งโดยนายชวลิต และนางเบญวรรณ ตุลชาติ ในปีพ.ศ.2538 เป็นบริษัทประกอบธุรกิจ ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยมีผลงานในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศและยังได้รับรางวัลผู้รับเหมาดีเด่น ในปีพ.ศ.2555 

 ทั้งนี้บริษัท ช.เชิดศิริวัฒน์ จำกัด ยังมีบริษัทลูก ชื่อว่า บริษัท บี.ซี.เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุก ประเภทภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ช.เชิดศิริวัฒน์ จำกัด ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในด้านงานรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบภายใน และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตรา B.C. FURNITURE