• โต๊ะโรงอาหาร
  โทรถาม
  No.5 : 2014-03-12
  โต๊ะโรงอาหาร
 • โต๊ะนักเรียน
  โทรถาม
  No.4 : 2014-03-12
  โต๊ะนักเรียน
 • โต๊ะสำนักงาน 2
  โทรถาม
  No.3 : 2014-03-12
  โต๊ะสำนักงาน 2
 • โต๊ะสำนักงาน 5
  โทรถาม
  No.2 : 2014-03-12
  โต๊ะสำนักงาน 5
 • โต๊ะสำนักงาน 4
  โทรถาม
  No.1 : 2014-03-12
  โต๊ะสำนักงาน 4